Наказателно право

Save0120.JPG
Автор: Иван Ненов
Заглавие: Наказателно право. Обща част. Кн. 1
-.jpg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Помилването по наказателното право на Република България
-лица.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателноотговорни лица
-право-на-РБ-Особена-част.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателно право на Република България. Особена част

Наказателно право на Република България. Особена част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание.

AGirginov_obsta4ast0002.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателно право на Република България. Обща част

Наказателно право на Република България. Обща част. Второ основно преработено и допълнено издание

Komentar_NK.JPG
Автор: Антон Гиргинов, Здравко Трайков
Заглавие: Коментар на Наказателния кодекс

Коментар на Наказателния кодекс. Обща част. Т. 2

-отговорност-за-злоупотреба-с-банкова-тайна.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна