Наказателно право

problemi-na-nakazatelnoto-pravo-osobena-chast-prof-d-r-dimityr-mihajlov.jpg
Автор: Димитър Михайлов
Заглавие: Проблеми на наказателното право. Особена част

Изданието не е налично

B двe книги ce cъдъpжа eдиннo, кoмплeкcнo и значитeлнo надмoнoгpафичнo изcлeдванe oт научни cтатии, cтудии и мoнoгpафии, публикувани в чeтиpитe дeceтилeтия в кpая на 20 и началoтo на 21 вeк, pазpабoтeни oт пpoф. Димитъp Mиxайлoв.

Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателно право на Република България. Обща част
product_2656.jpg
Автор: Ралица Костадинова, Румен Владимиров
Заглавие: Наказателно право в схеми и определения. Обща част, второ преработено и допълнено издание

Изключителният интерес към първото издание на представения по оригинален начин – чрез схеми и определения – курс по Наказателно право, наложи издаването на настоящото второ преработено и допълнено издание, актуализирано към нормативната уредба и обогатено с тестове.

246_b.jpg
Автор: Лазар Груев, Ралица Илкова
Заглавие: Казуси по наказателно право. Обща част

След успеха на първото и второто издание на „Казуси по наказателно право – обща част“ излиза от печат и третото преработено и допълнено със съдебна практика издание.

320_b.jpg
Автор: Красимир Кънев
Заглавие: Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Книгата представя международните стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне/наказание. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране, както и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват.

nakazatelno pravo.JPG
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

Второ издание

Престъплениия против личността:

- Обща характеристика и система на престъпленията против личността.

- Престъпления против живота и здравето на личността.

- Престъпления против свободата на личността.

- Престъпление против доброто име, честта и достойнството на личността.

g543.jpeg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателно право. Обща част

Съдържание
Нaкaзaтeлнoтo пpaвo кaтo клoн нa oбeктивнoтo пpaвo
Нaкaзaтeлнo пpaвooтнoшeниe и нaкaзaтeлнa oтгoвopнocт
Уcтaнoвявaнe и paзвитиe нa бългapcкoтo нaкaзaтeлнo пpaвo
Изтoчници нa нaкaзaтeлнoтo пpaвo
Tълкувaнe нa нaкaзaтeлнитe нopми
Пpeдeли нa дeйcтвиe нa нaкaзaтeлнитe нopми
Нaкaзaтeлнooтгoвopни лицa
Мaлoлeтни и нeпълнoлeтни
Oбщa хapaктepиcтики нa пpecтъплeниeтo

377.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

- Исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността

- Престъпно отнемане на вещи

- Престъпни присвоявания

- Измама и изнудване

- Унищожаване и повреждане

- Злоупотреба с доверие и вещно укривателство

umi6lenite ubiistva.JPG
Автор: Петър Корнажев
Заглавие: Умишлените убийства по Наказателния кодекс на Република България
-право-Обща-част-Книга-втора.jpg
Автор: Иван Ненов
Заглавие: Наказателно право. Обща част. Кн. 2