Наказателно право

g2656.jpeg
Автор: Никола Филчев
Заглавие: Наказателно право. Теоретични въпроси и съдебна практика

Книгата се дели на две части. Първата част е посветена на теоретични въпроси на наказателното право. Акцентира се върху двата основни проблеми, които стоят пред законодателя при наказателното нормотворчество - криминализация на деянията и диференцияция на наказателната отговорност.

nikola-filchev-ilia-iliev.jpg
Автор: Никола Филев
Заглавие: Въпроси на наказателното право и съдебната практика

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

g2720.jpeg
Автор: Добринка Чанкова
Заглавие: Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен анализ

През последните десетилетия една нова идея привлече вниманието на теоретиците, политиците и практиците на наказателното правосъдие - идеята за възстановителното правосъдие.

Автор: Чезаре Бекаря
Заглавие: За престъпленията и наказанията
g2672.jpeg
Автор: Ралица Илкова, Лазар Груев
Заглавие: Ръководство за решаване на наказателноправни казуси

В изданието са дадени насоки за решаване на казуси, които поставят въпроси за приложението на материалното наказателно право.

g1783.jpeg
Автор: Ралица Илкова, Лазар Груев
Заглавие: Казуси по наказателно право. Особена част
voenni-prestyplenia-plamen-petkov.jpg
Автор: Пламен Петков
Заглавие: Военни престъпления

Монография.
Книгата се състои от въведение, четири глави, включващи тринадесет параграфа и списък на използваната литература. Във въведението се обосновава актуалността и значимостта на темата.

35780.jpg
Автор: Борислав Йотов
Заглавие: Наказателно право. Обща част

"Създаването на мъдри закони предполага житейски опит, теоретични знания, ерудиция, нравствени и морално-етични добродетели. Когато всичко това е въплътено в един закон, той по-продължително време и добре ще служи на държавата, на обществото, на гражданите...

g2097.jpeg
Автор: Петко Минев
Заглавие: Оспорване на наказателните постановления. Електронен фиш

Предмет на монографията е процесът по установяване на административното нарушение, налагането на административното наказание и оспорването на наказателното постановление.

postanovlenia-i-tylkuvatelni-reshenia-po-nakazatelni-dela-1957-2010-komplekt-ot-dve-chasti-d-r-petyr-rajmundov-doc-d-rveselin-vuchkov-d-r-evgeni-stoianov.jpg
Автор: Веселин Вучков, Евгени Стоянов - съставители
Заглавие: Постановления и тълкувателни решения по наказателни дела (1957-2013) Книга първа

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО