Конституционно право

parlamentarno upravlenie.JPG
Автор: Георги Близнашки
Заглавие: Принципи на парламентарното управление
342.jpg
Автор: Стефан Стойчев
Заглавие: Конституционно право

Подобрено издание, в което са направени значителни допълнения в съответствие с достиженията на съвременната конституционноправна наука. Взети са под внимание измененията в политическата система на обществото, настъпили в последните години в България, при прехода към демокрация, и промените в характера на публичната власт.

Автор: съставителство
Заглавие: Конституционализмът на САЩ

Конституции, законодателство, решения на Върховния съд на САЩ

Konst.JPG
Автор: Георги Близнашки
Заглавие: Конституционализъм и демокрация

В сборника са събрани статии и студии, разглеждащи теми и проблеми относно историята и теорията на модерния конституционализъм.

Save0231.JPG
Автор: Мариана Карагьозова-Финкова
Заглавие: Конституционните юрисдикции в новите демокрации от Европейския съюз
Save0218.JPG
Автор: Веселин Методиев, Лъчезар Стоянов - съставители
Заглавие: Български конституции и конституционно проекти
Save0198.JPG
Автор: Нено Неновски, Евгени Танчев, Георги Близнашки, Пламен Киров - съставители
Заглавие: Конституциите по света. Швейцария, Австрия, Япония, Холандия, Португалия
-право-Част-втора.jpg
Автор: Стефан Баламезов
Заглавие: Конституционно право. Част втора
Save0048.JPG
Автор: Стефан Баламезов
Заглавие: Конституционно право. Част първа
-право-Част-трета.jpg
Автор: Стефан Баламезов
Заглавие: Конституционно право. Част трета