Административно право и процес

127490z.jpg
Автор: Дарина Зиновиева
Заглавие: Лицензионни административни актове

В книгата се коментират въпросите за СЪЩНОСТТА НА ЛИЦЕНЗИТЕ, ИЗДАВАНЕТО ИМ, ОТМЯНАТА ИМ, ОСПОРВАНЕТО И ПРАВНАТА ИМ ЗАЩИТА.

54_b.jpg
Автор: Емилия Панайотова
Заглавие: Достъп до обществена информация

За първи път в България така актуалната тема за достъпа до обществената информация е предмет на цялостно правно изследване. В книгата са разгледани и анализирани основните въпроси, които се поставят във връзка с достъпа до обществена информация.

50_b.jpg
Автор: Димитър Митев и Петър Кошничарски - съставители
Заглавие: 102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец.

326_b.jpg
Автор: Христо Христозов
Заглавие: Данъчните нарушения

В книгата се анализира данъчното нарушение като вид административно нарушение – неговата характеристика, състав и усложнения. За целта са изследвани нормите на действащото административно и данъчно право и практиката по тяхното прилагане и са дефинирани характеристиките на данъчното нарушение.

administrativno-pravo-na-republika-bylgaria-obshta-chast-doncho-hrusanov-dimityr-kostov-ivan-dermendzhiev.jpg
Автор: Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов
Заглавие: Административно право на Република България

Пето преработено и допълнено издание.

-практика.jpg
Автор: Димитър Митев, Емилия Колева
Заглавие: Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 2003-2005