Административно право и процес

g2955.jpeg
Автор: Веселина Канатова-Бучкова
Заглавие: Заинтересованите лица по Административно-процесуалния кодекс

Книгата изследва въпроса за лицата, които имат качеството "заинтересовани" по смисъла на АПК, и правните възможности, които това качество им дава за участие в отделните административни производства.

g2557.jpeg
Автор: Илонка Горанова, Надежда Христова
Заглавие: Административен процес
g2490.jpeg
Автор: Мария Славова, Васил Петров
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Критичен преглед на съдебната практика. Коментар и предложения за усъвършенстване на уредбат
g2425.jpeg
Автор: Николай Николов
Заглавие: Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

Настоящата монография е първото цялостно изследване у нас на производствата по глава XV от АПК. Процедурите, регламентирани в нея, са сред основните правни механизми за защита правата на гражданите и организациите в случаите, в които те са засегнати, без да е издаден административен акт.

g2429.jpeg
Автор: Ангел Ангелов, Лозан Панов, Александър Еленков, Асен Дюлгеров, Атанаска Дишева, Мария Казанджиева, Соня Янкулова, Теодора Николова, Юлия Ковачева
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Систематичен коментар. Проблеми в правоприлагането. Анализ на съдебната практика

Изданието се посвещава на 100-годишнината от създаването на Върховния административен съд. То съдържа цялостен систематичен коментар на Административнопроцесуалния кодекс с изчерпателен анализ на съдебната практика.

g2429.jpeg
Автор: Ангел Ангелов, Лозан Панов, Александър Еленков, Асен Дюлгеров, Атанаска Дишева, Мария Казанджиева, Соня Янкулова, Теодора Николова, Юлия Ковачева
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Систематичен коментар. Проблеми в правоприлагането. Анализ на съдебната практика

Изданието се посвещава на 100-годишнината от създаването на Върховния административен съд. То съдържа цялостен систематичен коментар на Административнопроцесуалния кодекс с изчерпателен анализ на съдебната практика.

g2425.jpeg
Автор: Николай Николов
Заглавие: Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията

Настоящата монография е първото цялостно изследване у нас на производствата по глава XV от АПК. Процедурите, регламентирани в нея, са сред основните правни механизми за защита правата на гражданите и организациите в случаите, в които те са засегнати, без да е издаден административен акт.

vzaimodejstvie-mezhdu-evropejskoto-i-bylgarskoto-administrativno-pravo-rosica-baltadzhieva-ivan-todorov.jpg
Автор: Росица Балтаджиева, Иван Тодоров
Заглавие: Взаимодействие между европейското и българското административно право

Настоящото издание изследва взаимодействието между европейското и българското административно право, като съпоставя различните пластове регулация. Анализирани са редица напълно нови проблеми, при които практиката на Съда на ЕО понякога диктува разрешения, които се отклоняват от възприетото в АПК.

1198.jpg
Автор: Еленко Андреев
Заглавие: Дипломатически протокол и церемониал

Административен и бизнес етикет

g2110.jpeg
Автор: Поля Огнянова
Заглавие: Актуални моменти при възлагането на обществените поръчки

Книгата има за цел да служи като практическо ръководство на възложителите и участниците в процеса по възлагане на обществени поръчки.