Нови книги

g2910.jpeg
Автор: Веселин Вучков, Бойко СЛАВЧЕВ
Заглавие: Секторът за сигурност в процес на трансформация. Критични разсъждения
g3956.jpeg
Автор: Андрей Александров
Заглавие: Защита на личните данни на работниците и служителите
g3920.jpeg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Деликтната отговроност