Нови книги

g3913.jpeg
Автор: Ива Пушкарова
Заглавие: Същински полови престъпления в практиката на ВС и ВКС
g2024.jpeg
Автор: Петко Минев
Заглавие: Освобождаване от наказателна отговорност по чл. 78А от НК

В изследването са разгледани материалноправните предпоставки, пречките и особеностите при прилагането на чл. 78а от НК.

g3925.jpeg
Автор: Стефан Тихолов
Заглавие: Три юридически есета

Погасителна давност
имуществено санкциониране
данъчна нищожност