Нови книги

Polit_etika.JPG
Автор: Кирил Нешев
Заглавие: Политическа етика
Modeli_poved.JPG
Автор: Валери Динев
Заглавие: Модели на човешко поведение

Философско-методологичен анализ

-в-илюстрации.jpg
Автор: Юлиус шноф фон Каролсфелд
Заглавие: Библията в илюстрации

240 илюстрации – гравюри на дърво Юлиус шноф фон Каролсфелд