Нови книги

-обжалване.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Касационно обжалване
-и-касационно-обжалване-на-съдебните-решения.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения
-отговорност-за-злоупотреба-с-банкова-тайна.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна