Нови книги

-от-иск.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Отказът от иск
-обжалване.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Касационно обжалване
-и-касационно-обжалване-на-съдебните-решения.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения