Нови книги

-съд.jpg
Автор: Боян Баламезов
Заглавие: Конституционен съд
-.jpg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Помилването по наказателното право на Република България
-право.jpg
Автор: Божидар Василев
Заглавие: Облигационно право. Специална част

Облигационно право. Специална част. Договори за: продажба, изработка, комисионен договор, за превоз на товари, за гражданско дружество