Нови книги

Dvustranni-spogodbi.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане

Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. Т. 1.

Save0111.JPG
Автор: Цочо Бояджиев
Заглавие: Играта през средновековието
LOCA-REMOTISSIMA.jpg
Автор: Цочо Бояджиев
Заглавие: LOCA REMOTISSIMA

Студии по културна антропология на европейското средновековие