Нови книги

-английски-терминологичен-речник-Одит-и-счетоводство.jpg
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Българско-английски терминологичен речник. Одит и счетоводство

Българско-английски терминологичен речник по одит и счетоводство с новата лексика в областта на одита и счетоводството.
Най-често използваните, тясно специализирани, термини, тяхното английско съответствие и кратка дефиниция.

-английски-речник-по-търговско-право.jpg
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Българско-английски речник по търговско право

Подробен "Българско английски речник по търговско право", включващ:
- Над 40 000 най-често употребявани думи и изрази в съвременното българско търговско право т техните английски съответствия.

- Изрази и фразеологични съчетания, характерни за българската търговска лексика, и английския им еквивалент.

-български юридически речник.JPG
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Английско-български юридически речник

Това е подробният, издаден у нас, английско-български юридически речник, който включва:
- 40 000 най-често употребявани думи в съвременния писмен и говорим английски юридически език;
- Най-типичните изрази и фразеологични съчетания, характерни за англо-американската юриспреденция;