Нови книги

-право-Книга-първа.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Книга първа.

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга първа

-право-Книга-втора.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Книга втора.

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга втора

osnovania-na-megdunarodnata.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Основания на международната отговорност на държавата за трансгранични вредни последици от правомерна дейност