Нови книги

-отговорност-за-злоупотреба-с-банкова-тайна.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна
-право-Отделни-видове-облигационни-отношения.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения
-право-Книга-първа.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Книга първа.

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга първа