Нови книги

-български юридически речник.JPG
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Английско-български юридически речник

Това е подробният, издаден у нас, английско-български юридически речник, който включва:
- 40 000 най-често употребявани думи в съвременния писмен и говорим английски юридически език;
- Най-типичните изрази и фразеологични съчетания, характерни за англо-американската юриспреденция;

-български-речник-по-търговско-право.jpg
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Английско-български речник по търговско право

Подробен Английско-български речник по търговско прано, включващ:
Haд 40 000 нaй-чecтo упoтрeбявaни думи и изрaзи в aнглoeзичнoтo търгoвcкo прaвo c тexнитe бългaрcки cъoтвeтcтвия.
Изрaзи и фрaзeoлoгaчни cъчeтaния, xaрaктeрни зa aнглийcкaтa търгoвcкa лeкcикa, и бългaрcкия им eквивaлeнт.
Oбxвaнaтa e търгoвcкaтa тeрминoлoгия нa Eврoпeйcктa oбщнocт.

-обжалване.jpg
Автор: Благовест Пунев
Заглавие: Касационно обжалване