Нови книги

-автоимунитет-и-ревматични-заболявантия.jpg
Автор: Илия Бойкинов
Заглавие: Заглавие: Имунитет, автоимунитет и ревматични заболявания

Изложение на основните понятия и новите постижения в областта на имунитета, автоимунитета и МНС/HLA системата.
Изложение на съвременните понятия за заболяванията от ревматичния кръг (различни артропатии, колагенози) и васкулитите, патогенезата им с акцент на имунитета, автоимунните и генетичните механизми.

Psiho_ortodont.JPG
Автор: Валентин Мутафчиев, Лъчезар Хранов, Александър Мутафчиев
Заглавие: Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика
Save0161.JPG
Автор: Христина Мирчева
Заглавие: История на международните отношения в най-ново време. Книга втора

Настоящият научен труд по история на международните отношения, книга втора, е посветен на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международните отношения от 1960 г.