Нови книги

-право-на-НРБ-Обща-част-Дял-1.jpg
Автор: Таджер Витали
Заглавие: Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял I
-.jpg
Автор: Таджер Витали
Заглавие: Владение
-на-държавата-за-вреди-причинени-на-граждани.jpg
Автор: Васил Гоцев
Заглавие: Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани