Нови книги

-право-Книга-втора.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Книга втора.

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга втора

osnovania-na-megdunarodnata.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Основания на международната отговорност на държавата за трансгранични вредни последици от правомерна дейност
Dvustranni-spogodbi.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане

Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. Т. 1.