Нови книги

-английски-юридически-речник.jpg
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Българско-английски юридически речник

Тoва е най-пoдpoбният, издаден у наc, бългаpcкo-английcки юpидичеcки pечник, кoйтo включва:
- над 40 000 най-чеcтo упoтpебявани думи и изpази в cъвpеменния пиcмен и гoвopим бългаpcки юpидичеcки език c техните английcки cъoтветcтвия;
- най-типичните изpази и фpазеoлoгични cъчетания, хаpактеpни за бългаpcката юpиcпpуденция и английcкия им еквивалент;

-английски-терминологичен-речник-Одит-и-счетоводство.jpg
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Българско-английски терминологичен речник. Одит и счетоводство

Българско-английски терминологичен речник по одит и счетоводство с новата лексика в областта на одита и счетоводството.
Най-често използваните, тясно специализирани, термини, тяхното английско съответствие и кратка дефиниция.

-английски-речник-по-търговско-право.jpg
Автор: Благовеста Балканджиева
Заглавие: Българско-английски речник по търговско право

Подробен "Българско английски речник по търговско право", включващ:
- Над 40 000 най-често употребявани думи и изрази в съвременното българско търговско право т техните английски съответствия.

- Изрази и фразеологични съчетания, характерни за българската търговска лексика, и английския им еквивалент.