Нови книги

osnovania-na-megdunarodnata.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Основания на международната отговорност на държавата за трансгранични вредни последици от правомерна дейност
Dvustranni-spogodbi.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане

Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. Т. 1.

Save0111.JPG
Автор: Цочо Бояджиев
Заглавие: Играта през средновековието