Нови книги

-.jpg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Помилването по наказателното право на Република България
-право.jpg
Автор: Божидар Василев
Заглавие: Облигационно право. Специална част

Облигационно право. Специална част. Договори за: продажба, изработка, комисионен договор, за превоз на товари, за гражданско дружество

Megd.JPG
Автор: Благой Видин
Заглавие: Международно публично право. Обща част

Международно публично право. Обща част