Нови книги

-за-концесия.jpg
Автор: Иван Русчев
Заглавие: Договорът за концесия
-право-Обща-част-Книга-втора.jpg
Автор: Иван Ненов
Заглавие: Наказателно право. Обща част. Кн. 2
Save0120.JPG
Автор: Иван Ненов
Заглавие: Наказателно право. Обща част. Кн. 1