Нови книги

-частно-право-на-РБ.jpg
Автор: Владимир Кутиков
Заглавие: Международно частно право на Република България. Обща част
Save0134.JPG
Автор: Таджер Витали
Заглавие: Съвременни частноправни проблеми
-право-на-НРБ-Обща-част-Дял-2.jpg
Автор: Таджер Витали
Заглавие: Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II