Нови книги

-и-касационно-обжалване-на-съдебните-решения.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения
-отговорност-за-злоупотреба-с-банкова-тайна.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна
-право-Отделни-видове-облигационни-отношения.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения