Нови книги

-и-способи-за-прехвърляне.jpg
Автор: Камелия Касабова
Заглавие: Акции и способи за прехвърляне
-личност.jpg
Автор: Калин Гайдаров
Заглавие: Криминалната личност
-се-шегува.jpg
Автор: Иван Филчев
Заглавие: Темида се шегува