Нови книги

Save0164.JPG
Автор: Васил Велев, Васил Радуилски
Заглавие: Международни актове и договори за правна помощ. Книга втора

Международни актове и договори за правна помощ. Книга втора

Save0163.JPG
Автор: Васил Велев, Васил Радуилски
Заглавие: Международни актове и договори за правна помощ. Книга първа

Международни актове и договори за правна помощ. Книга първа

-терминологичен-речник.jpg
Автор: Боян Баламезов
Заглавие: Кратък терминологичен речник

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Кратък терминологичен речник. Теория на държавата, теория на правото, конституционно и сравнително конституционно право