Нови книги

-практика.jpg
Автор: Димитър Митев, Емилия Колева
Заглавие: Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 2003-2005
-право.jpg
Автор: Димитър Машев
Заглавие: Дипломатическо право
Save0020.JPG
Автор: Дарина Генадиева, Виктор Монев
Заглавие: Немско-български икономически речник

Съвременният език на немската икономика
Речникът съдържа над 36 000 думи от икономическата теория и практика. Включена е най-новата терминология от сферата на бизнес комуникацията и от частни области като финанси, борси, маркетинг, международна търговия и др.