Нови книги

-помагало-за-9-клас.jpg
Автор: Димитър Кънчев, Нели Петрова, Елка Дограмаджиева
Заглавие: Physical Geography of the World for the 9th grade

Учебно помагало за 9. клас за училищата с преподаване на английски език

Temi_istoriq_1.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга първа
Istoriq_temi_2.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга втора