Нови книги

-две-интифади.jpg
Автор: Христина Мирчева
Заглавие: Между две интифади. Конфликтът в Близкия изток в най-ново време (1989-2004)

Монографията съсредоточава вниманието на изследователя върху актуалното развитие на един от най-продължителните регионални конфликти в света – конфликта в Близкия изток в последното десетилетие на ХХ век и началото на ХХІ век. Времевите граници на изследването се разполагат между двете въстания на палестинците, т. нар.

Save0141.JPG
Автор: Минчо Семов
Заглавие: Теория на политиката
-и-възкресение.jpg
Автор: Минчо Семов
Заглавие: Голгота и възкресение. Бележки в черно и червено за турското робство и Българското възраждане