Нови книги

-терапия.jpg
Автор: Тошко Лисичков
Заглавие: Трансфузионна терапия
-педиатрия.jpg
Автор: Никола Мумджиев
Заглавие: Амбулаторна педиатрия. В помощ на семейния лекар
-автоимунитет-и-ревматични-заболявантия.jpg
Автор: Илия Бойкинов
Заглавие: Заглавие: Имунитет, автоимунитет и ревматични заболявания

Изложение на основните понятия и новите постижения в областта на имунитета, автоимунитета и МНС/HLA системата.
Изложение на съвременните понятия за заболяванията от ревматичния кръг (различни артропатии, колагенози) и васкулитите, патогенезата им с акцент на имунитета, автоимунните и генетичните механизми.