Нови книги

-на-аномалното-развитие.jpg
Автор: Ваня Матанова
Заглавие: Психология на аномалното развитие
-м.jpg
Автор: Ваня Матанова
Заглавие: Аутизъм
-на-специалната-педагогика.jpg
Автор: Георги Ангушев, Дора Левтерова, Искра Христова, Георги Колев
Заглавие: Проблеми на специалната педагогика