Нови книги

9a93f714-7a90-4d13-a8bb-5264879967c7.jpg
Автор: Александра Футекова
Заглавие: Английско-немско-български речник

Най-често употребяваните английски, немски и български думи, които речникът съдържа, със сигурност ще улеснят изучаването на тези три езика.

^C6E48E522D9E9440056C919A0229E5A46808A6037019E8AD7D^pimgpsh_thumbnail_win_distr.jpg
Автор: Златимир Орсов
Заглавие: Преобразуването на държавно предприятие в еднолично търговско дружество като придобивно основание
g341.jpeg
Автор: Мария Павлова
Заглавие: Записът на заповед и менителницата