Реторика и Ораторско изкуство

pic.php.jpg
Автор: Нели Стефанова
Заглавие: Кратък терминологичен справочник по обща и политическа реторика

В настоящото издание са включени 270 базови термина и понятия от областта на реториката и реторическата аргументация, които имат устойчива употреба в обществено-политическия дискурс.

Petrinski.jpg
Автор: Герасим Петрински
Заглавие: Късноантична и византийска канонична реторика
pic.php.jpeg
Автор: Донка Александрова
Заглавие: Метаморфози на реториката през XX век
Scan3.JPG
Автор: Величко Руменчев
Заглавие: Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга трета. Оратори от Исус до пророците на маите
Antologia 2.JPG
Автор: Величко Руменчев - съставител
Заглавие: Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга втора. Оратори на Древна Гърция и Рим
Antologia 1.JPG
Автор: Величко Руменчев - съставител
Заглавие: Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга първа. Древен Изток. Оратори от епоса
g2122.jpeg
Автор: Нели Стефанова
Заглавие: Политическата реторика на Италия от 90-те

Изследването е посветено на най-драматичния и ключов момент от съвременната политическа история на Италия - прехода от Първа към Втора италианска република и свързаните с това дълбоки трансформации.

HPR_3.JPG
Автор: Проф. д-р Росица Йорданова - съставител
Заглавие: Христоматия по парламентарлна реторика. Част трета

Сборник израни дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалността "Право"

HPR_2.JPG
Автор: Проф. д-р Росица Йорданова - съставител
Заглавие: Христоматия по парламентарлна реторика. Част втора

Сборник избрани дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалност "Право"

HPR_1.JPG
Автор: Проф. д-р Росица Йорданова - съставител
Заглавие: Христоматия по парламентарлна реторика. Част първа

Сборник избрани парламентарни дебати от европейски страни, преведени и подготвени за печат от студенти по специалност "Право"