Съдебна практика по граждански дела

g2720.jpeg
Автор: -
Заглавие: Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството

Основното тяло на сборника съдържа 325 съдебни практики по Закон за собствеността и Закон за наследството.
След него има и допълнение с още над 150 практики.

g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Непозволено увреждане
g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Неоснователно обогатяване
Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Съдебни решения. Книга първа и книга втора

Антикварни издания

-практика-ГД-24.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 24. Гражданско процесуално право
-практикка-ГД-23.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 23. Гражданско процесуално право
-практика-ГД-22.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 22. Гражданско процесуално право
-практика-ГД-21.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 21. Гражданско процесуално право
Save0185.JPG
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 20. Гражданско процесуално право
Save0182.JPG
Автор: Даниела Руменчева, Елена Конова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 19. Наследствено право