Съдебна практика по граждански дела

g2871.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Заглавие: Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1958-2008, 2008-2016 г. Второ допълнено издание

Част първа на настоящия сборник съдържа приетите през периода 1952-2008 г. постановления на пленума на Върховния съд и тълкувателни решения на общото събрание на гражданската колегия на ВС и ВКС – при действието на отменения Граждански процесуален кодекс и други граждански закони.

g2720.jpeg
Автор: -
Заглавие: Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството

Основното тяло на сборника съдържа 325 съдебни практики по Закон за собствеността и Закон за наследството.
След него има и допълнение с още над 150 практики.

g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Непозволено увреждане
g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Неоснователно обогатяване
Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Съдебни решения. Книга първа и книга втора

Антикварни издания

-практика-ГД-24.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 24. Гражданско процесуално право
-практикка-ГД-23.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 23. Гражданско процесуално право
-практика-ГД-22.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 22. Гражданско процесуално право
-практика-ГД-21.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 21. Гражданско процесуално право
Save0185.JPG
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 20. Гражданско процесуално право