Философия на правото

Save0219.JPG
Автор: Сьорен Киркегор
Заглавие: Върху понятието за ирония
Save0133.JPG
Автор: Желязко Стоянов
Заглавие: Философия на правото