Иван Стоянов

g2592.jpeg
Автор: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев
Заглавие: Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

g3288.jpeg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Данъчно право

През последните години у нас бавно, но необратимо се оформи нова правна дисциплина - данъчно право. Общият интерес към тази дисциплина се обуславя от всестранното значение на данъчните закони, които касаят не само държавата, но и всички физически и юридически лица.

obezpechavane-na-zakonnostta-v-sferata-na-finansite-ivan-stoianov.jpg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Обезпечаване на законността в сферата на финансите

Публични финанcи
Пpoизвoдcтвoтo пo издаванe на финанcoви актoвe катo пpeвантивeн cпocoб за oбeзпeчаванe на закoннocтта
Финанccoвият кoнтpoл - важeн cпocoб за oбeзпeчаванeтo на закннocтта в cфepата на финанcитe
Кoнтpoл упpажняван oт cмeтната палата
Aдминиcтpативeн кoнтpoл за закoннocт
Cъдeбeн кoнтpoл
Aдминиcтpативни наpушeния и наказания в cфepата на финанcитe