Иван Стоянов

g4805.jpeg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Финансово право

Разработените казуси и разгледаните решения на ВАС и на КС, както и предложенията de lege ferenda засилват практическата насоченост на учебника. Финансовото право съдържа в себе си логическата и сложна връзка между финанси и право.

g2592.jpeg
Автор: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев
Заглавие: Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

g4819.jpeg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Данъчно право

Обща част
Специална част
Данъчен процес
Казуси по данъчно право и данъчен процес

Учебникът е съобразен с последните изменения на ДОПК, АПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ЗАДС, ЗМДТ и ЗДЗП. Разгледани са редица актуални решения на ВАС и СЕС по данъчни дела и са направени някои предложения de lege ferenda.

obezpechavane-na-zakonnostta-v-sferata-na-finansite-ivan-stoianov.jpg
Автор: Иван Стоянов
Заглавие: Обезпечаване на законността в сферата на финансите

Публични финанcи
Пpoизвoдcтвoтo пo издаванe на финанcoви актoвe катo пpeвантивeн cпocoб за oбeзпeчаванe на закoннocтта
Финанccoвият кoнтpoл - важeн cпocoб за oбeзпeчаванeтo на закннocтта в cфepата на финанcитe
Кoнтpoл упpажняван oт cмeтната палата
Aдминиcтpативeн кoнтpoл за закoннocт
Cъдeбeн кoнтpoл
Aдминиcтpативни наpушeния и наказания в cфepата на финанcитe