Финансово, данъчно, банково

g2592.jpeg
Автор: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев
Заглавие: Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК

Изпълнителната сила в данъчния процес не е била предмет на самостоятелно изследване в правната литература. Актуалността на тази въпрос е безспорна. С основание в данъчната литература се отбелязва, че данъците „са най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

g3925.jpeg
Автор: Стефан Тихолов
Заглавие: Три юридически есета

Погасителна давност
имуществено санкциониране
данъчна нищожност

g3784.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Данъчно право.данъчен процес.Теория и практика

Здравко Славчев се дипломира с магистърска степен по „Право” от Юридическия факултет (1994-1999) и е магистър по „Журналистика” от Факултета по Журналистика (1990-1995) на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

g3977.jpeg
Автор: Росен Иванов
Заглавие: Данъчно облагане 2017. Коментар

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения. Автор на коментара на ЗДДФЛ, ЗКПО и ЗДДС е Росен Иванов – данъчен експерт. Подгответе се новата данъчна година с експертния коментар на измененията в данъчните закони за 2016 г. Съдържание: 1. Закон за местните данъци и такси 2.

g3485.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Заглавие: Особени данъчни производства

Изменително производство
Коригиращи производства
Производства по прихващане и възстановяване
Отсрочване и разсрочване на изпълнението
Спиране, възобновяване и прекратяване на производствата по ДОПК
Възстановяване и продължаване на установени в ДОПК срокове
Поправка на грешки в документи

g3331.jpeg
Автор: Павел Гайдаров
Заглавие: Данъчни престъпления

Монографията" Данъчни престъпления" има за цел да разгледа общата характеристика на данъчните престъпления, тяхната система и отделните видиве данъчни престъпления.

g3779.jpeg
Автор: Ивайло Кондарев, Валентина Василева
Заглавие: Данък върху добавената стойност във въпроси и отговори

Трето преработено и допълнено издание Книгата е подходяща за счетоводители, финансисти и мениджъри, данъчни експерти, практикуващи юристи, преподаватели и студенти във ВУЗ.

g3290.jpeg
Автор: Ганета Минкова, Нина Чилова
Заглавие: Помагало по данъчно право

Учебното помагало е разработено с цел да подпомогне образователния процес на студентите със специалност "право" във висшите учебни училища, както и за други специалности в областта на икономиката и финансите, където е включено "Данъчното право".

g3394.jpeg
Автор: Колектив
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2016 година + CD

Книгата съдържа:

актуализираните текстове на основните данъчни закони;
изчерпателни авторски коментари с акцент върху промените в нормативната уредба;
експертни решения на сложни и важни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт;

g3301.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков и др.
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2016 г.

Книгата-годишник съдържа: Актуализирани текстове на основните данъчни закони; Изчерпателни авторски коментари; Експертни решения на сложни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт; Подбрани писма на Националната агенция по приходите със становища по конкретни въпроси.