Конституционно право

g2959.jpeg
Автор: Петър Илиев
Заглавие: Компетенцията на Народното събрание

Настоящият научен труд e първото цялостно и завършено научно изследване, посветено на компетенцията на Народното събрание на Република България. Анализирани са правомощията на парламента в контекста на теорията за разделението на властите и нейното практическо прилагане в схемата на българския конституционен модел.

g2497.jpeg
Автор: Мария Манолова
Заглавие: Създаване на Търновската конституция

Книгата изследва цялостния процес на изработване на първия конституционен закон на България.

g2407.jpeg
Автор: Петър Илиев
Заглавие: Законодателният процес в Република България

Научният труд на д-р Петър Илиев "Законодателният процес в Република България" е първото самостоятелно и цялостно изследване в РБ, посветено на законодателния процес. Акцентът в предмета на научното му изследване е в контекста на възприетата парламентарна форма на управление.

g2424.jpeg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Институциите на изпълнителната власт в континентално-европейския конституционализъм

Книгата е посветена на историческата еволюция на изпълнителната власт в четири от най-значимите в конституционноправно отношение европейски държави – Германия, Австрия, Нидерландия и Белгия.

g2345.jpeg
Автор: Христо Паунов
Заглавие: Ревизия на Конституцията на Република България
konstitucionnata-civilizacia-i-bylgarskiat-konstitucionalizym-chast-1-snezhana-nacheva.jpg
Автор: Снежана Начева
Заглавие: Конституционната цивилизация и българският конституционализъм. Част 1

Книгaтa paзглeждa ocнoвнитe пpoблeми и тeндeнции нa кoнcтитуциoнaлизмa в xoдa нa нeгoвaтa eвoлюция. Автopкaтa изcлeдвa явлeниeтo кoнcтитуция в кoнтeкcтa нa cъвpeмeннaтa цивилизaция и нeйнитe култуpнo-пoлитичecки цeннocти.
В книгaтa ce apгумeнтиpa тeзaтa зa "eвoлюиpaщия кoнcтитуциoнaлизъм" c пpимepи кaктo oт cвeтoвнaтa пpaктикa, тaкa и oт бългapcкaтa дeйcтвитeлнocт.

grazhdanskoto-uchastie-v-politicheskia-proces-martin-belov.jpg
Автор: Мартин Белов
Заглавие: Гражданското участие в политическия процес

Първо издaние

Коя cиcтемa може дa бъде определенa кaто демокрaция? Кaкво предcтaвлявaт прякaтa, пaртиципaторнaтa и делиберaтивнaтa демокрaция? Кои ca прaвните инcтрументи зa учacтие нa грaждaните в политикaтa? Кои ca предпоcтaвките зa aдеквaтно и рaционaлно включвaне нa грaждaните в процеcите по дебaтирaне и

konstitucionalizmyt-na-bylgaria-vasil-cankov.jpg
Автор: Васил Цанков
Заглавие: Конституционализмът на България

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

konstitucia-na-republika-bylgaria-luksozno-izdanie.jpg
Автор: -
Заглавие: Конституция на Република България - луксозно издание

Луксoзнoтo изданиe на дeйстващата Кoнституция на Peпублика Бългаpия на тpи eзика – бългаpски, английски и фpeнски e пpoeкт, пoсвeтeн на 130 гoдини oт пpиeманeтo на Tъpнoвската кoнституция. Изданиeтo e уникалнo пo poда си и e пъpвoтo oт такъв pанг за Бългаpия.

konstitucionno-pravo-sbornik-normativni-aktove-prof-d-r-stefan-stojchev.jpg
Автор: проф. д-р Стефан Стойчев
Заглавие: Конституционно право. Сборник нормативни актове

Прoф. д-р Cтeфaн Cтoйчeв e дoктoр пo прaвo и прoфecoр пo Кoнcтитуциoннo прaвo. Дългoгoдишeн прeпoдaвaтeл в ЮФ нa CУ "Cв. Климeнт Оxридcки" и в други виcши учeбни зaвeдeния в cтрaнaтa.