Антон Гиргинов

mpp0001.JPG
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Международна правна помощ по наказателни дела
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателно право на Република България. Обща част
-лица.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателноотговорни лица
-право-на-РБ-Особена-част.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателно право на Република България. Особена част

Наказателно право на Република България. Особена част. Курс лекции. Второ основно преработено и допълнено издание.

AGirginov_obsta4ast0002.jpg
Автор: Антон Гиргинов
Заглавие: Наказателно право на Република България. Обща част

Наказателно право на Република България. Обща част. Второ основно преработено и допълнено издание

Komentar_NK.JPG
Автор: Антон Гиргинов, Здравко Трайков
Заглавие: Коментар на Наказателния кодекс

Коментар на Наказателния кодекс. Обща част. Т. 2