За учителя

Za-u4itelia-1.jpg
Автор: Свети Аврелий Августин
Превод, студия и коментар: Петър Рогалски
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2001
ISBN: 954-9615-38-3
Цена: 8.00 7.20 лв.
Страници: 122

Разговор между един усърден в мъдростта учител по реторика, избрал Христовото училище пред светското, и едно умно и вярващо момче, доскорошен ученик в школата на граматика, които без да изневерят на училищния дух, разискват в областта на две от свободните науки, причислявани през средновековието към обучението на тривиума – диалектиката и граматиката. Разговор, който е христоматийно четиво за всяка сериозна семиотика и семантика, доколкото изгражда един от най-цялостните антични възгледи за знака и дава християнско решение на апориите в стоическата семиотична теория, за да бъдат зададени някои от началата на средновековната диалектична и символична мисъл …up per corporalia ad incorporalia quibusdam quasi passibus certis uel perueniamus uel ducamus.