История славянобългарска. Препис-белова на Паисиевия автограф

Istoria.JPG
Автор: Паисий Хилендарски
Превод, студия и коментар:
Издателство: УИ "Св. Климент Охридски"
Година на издаване: 2003
ISBN: 954-07-1795-7
Цена: 35.00 31.50 лв.
Страници: 420

Предадена на новобългарски език от Петър Динеков