Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга втора

Istoriq_temi_2.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Превод, студия и коментар:
Издателство: СОФИ-Р
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-638-114-4
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 504