Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009 г. Том I

g1922.jpeg
Автор: сборник
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда - Аскони издат
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-893-346-9
Цена: 22.00 19.80 лв.
Страници: 414

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 1 от сборника включва 170 съдебни практики.