Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г. Том II

g1847.jpeg
Автор: сборник
Превод, студия и коментар:
Издателство: Аскони-Издат - Паралакс
Година на издаване: 2011
ISBN: 978-954-383-043-5
Цена: 22.00 19.80 лв.
Страници: 486

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2008 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 2 от сборника включва 258 съдебни практики.