Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г. Том I

g1847.jpeg
Автор: сборник
Превод, студия и коментар:
Издателство: Аскони-Издат - Паралакс
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-383-042-8
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 440

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2008 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 1 от сборника включва 154 съдебни практики.