Христоматия по социална психология

-по-социална-психология.jpg
Автор: Дончо Градев
Превод, студия и коментар: Людмила Андреева
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2002
ISBN: 954-638-115-2
Цена: 10.00 9.00 лв.
Страници: 352