Христоматия по парламентарлна реторика. Част трета

HPR_3.JPG
Автор: Проф. д-р Росица Йорданова - съставител
Превод, студия и коментар:
Издателство: ВСУ "Черноризец Храбър"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-715-465-0
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 332

Сборник израни дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалността "Право"