Христоматия по парламентарлна реторика. Част първа

HPR_1.JPG
Автор: Проф. д-р Росица Йорданова - съставител
Превод, студия и коментар:
Издателство: ВСУ "Черноризец Храбър"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-715-454-4
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 316

Сборник избрани парламентарни дебати от европейски страни, преведени и подготвени за печат от студенти по специалност "Право"