Христоматия по парламентарлна реторика. Част втора

HPR_2.JPG
Автор: Проф. д-р Росица Йорданова - съставител
Превод, студия и коментар:
Издателство: ВСУ "Черноризец Храбър"
Година на издаване: 2010
ISBN: 978-954-715-455-1
Цена: 18.00 16.20 лв.
Страници: 256

Сборник избрани дебати в българския парламент, подготвени за печат от студенти по специалност "Право"