Финансово - стопански анализ

g2672.jpeg
Автор: Кръстьо Чуков, Росица Иванова
Превод, студия и коментар:
Издателство:
Година на издаване: 2014
ISBN: 978-954-644-686-2
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 360

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Счетоводство", бакалавърска степен на обучение при УНСС - София, за студентите от същата специалност в магистърска степен, редовно обучение, изучаващи дисциплината "Финансово-стопански анализ", както и за студентите от специалности "Финанси" и "Финансов контрол", бакалавърска степен, изучаващи "Финансово-икономически анализ". Разработените методики се отнасят за предприятията с основна промишлена дейност, но редица от тях (за анализа на балансовата печалба, на рентабилността на база разходи и приходи на рентабилността на целия капитал, на ликвидността и др.)