Помагало по данъчно право

g3290.jpeg
Автор: Ганета Минкова, Нина Чилова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Сиела
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-954-28-1907--3
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 339

Учебното помагало е разработено с цел да подпомогне образователния процес на студентите със специалност "право" във висшите учебни училища, както и за други специалности в областта на икономиката и финансите, където е включено "Данъчното право". То би представлявало интерес и за тези, на които им предстои полагане на държавен изпит по "Публичноправни науки", докторантски изпит или кандидатстване за заемане на длъжност в държавната администрация. Помагалото ще бъде полезно за практикуващи юристи и за граждани, тъй като всеки може да бъде засегнат от акт, издаден във връзка с негови данъчни задължения. Разработените теми съдържат план, посочване на нормативната уредба, на препоръчителната литература, основни понятия, въпроси, тест и казус. Посочени са и актовете на ВАС и на административните съдилища.