Особени данъчни производства

g3485.jpeg
Автор: Здравко Славчев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Нова звезда
Година на издаване: 2016
ISBN: 978-619-198-036-9
Цена: 12.00 10.80 лв.
Страници: 256

Изменително производство
Коригиращи производства
Производства по прихващане и възстановяване
Отсрочване и разсрочване на изпълнението
Спиране, възобновяване и прекратяване на производствата по ДОПК
Възстановяване и продължаване на установени в ДОПК срокове
Поправка на грешки в документи
Жалба за определяне срок при бавност
Допълване на съдебно решение по данъчен спор
Тълкуване на съдебен акт
Защита срещу неоснователно административно бездействие
Отрицателен установителен иск за недължимост на данъци