Новото данъчно законодателство през 2016 г.

g3301.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков и др.
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване:
ISBN: 1313-2814
Цена: 32.40 29.16 лв.
Страници: 799

Книгата-годишник съдържа: Актуализирани текстове на основните данъчни закони; Изчерпателни авторски коментари; Експертни решения на сложни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт; Подбрани писма на Националната агенция по приходите със становища по конкретни въпроси. Изданието отразява промените в законодателството към 12 януари 2016 г. Аудитория на годишника са счетоводители и данъчни експерти, юристи и финансисти, мениджъри и предприемачи, преподаватели и студенти.