Новото данъчно законодателство през 2014 година

g1604.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, доц. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ.
Превод, студия и коментар:
Издателство: ИК "Труд и право"
Година на издаване: 2014
ISBN: 1313-2814
Цена: 32.40 29.16 лв.
Страници: 636

Съдържание на книгата-годишник:

актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2014 г.;
практика на НАП;
справочна информация.

Целева аудитория: счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.