Търговско пълномощие

-пълномощие.jpg
Автор: Камелия Касабова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2004
ISBN: 954-638-125-Х
Цена: 15.00 13.50 лв.
Страници: 256