Стопанска дейност и инвестиции на чуждестранните лица в България

-дейност-и-инвестиции.jpg
Автор: Огнян Герджиков, Матей Марев
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2000
ISBN: 954-638-097-0
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 188