Облигациите по българското акционерно право

-по-българското.jpg
Автор: Камелия Касабова
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2003
ISBN: 954-9615-51-0
Цена: 17.50 15.75 лв.
Страници: 336