Коментар на Търговския закон. Кн. 3: чл. 158-218

-на-ТЗ-Кн-3.jpg
Автор: Огнян Герджиков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 1998
ISBN: 954-638-046-6
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 408