Коментар на Търговския закон. Кн. 2: чл. 113-157

-на-ТЗ-Кн-2.jpg
Автор: Огнян Герджиков
Превод, студия и коментар:
Издателство: Софи-Р
Година на издаване: 2000
ISBN: 954-638-093-8
Цена: 20.00 18.00 лв.
Страници: 661